Хартиена амбалажа

Индустриски кеси

Брашно, кафе, прашкасни материјали...

Украсни кеси

Вино, подароци, торти...